حالت نمایش

نرم افزار تیزپرداز مقدماتی

نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربر: یک کاربر
امکانات قابل سفارش: دریافت و پرداخت، فروش، خرده فروش، تک کاربره، یک انبار
تعداد دیسک: یک عدد
نوع دیسک: CD
قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP

امتیازمحصول
5
٤٥٠,٠٠٠ تومان
حقوق و دستمزد محصول جدید
امتیازمحصول
5
٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان
نرم افزار پیشرفته تیزپرداز محصول جدید

نرم افزار پیشرفته تیزپرداز

نوع کسب و کار: تولیدی , اصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربر: نامحدود - قابلیت شبکه
امکانات قابل سفارش: دریافت و پرداخت، فروش، خرده فروش، چند انباری
تعداد دیسک: یک عدد
نوع دیسک: CD
قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP

امتیازمحصول
5
٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

نرم افزار تکمیلی تیزپرداز

نوع کسب و کار: تولیدی, اصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربر: 5 کاربر- قابلیت شبکه ( حداکثر 2 بسته)
امکانات قابل سفارش: دریافت و پرداخت، فروش، خرده فروش، 5 کاربره، چند انباری (10 انبار)
تعداد دیسک: یک عدد
نوع دیسک: CD
قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP

امتیازمحصول
4
١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

نرم افزار تیزپرداز پایه

نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربر: یک کاربر
امکانات قابل سفارش: دریافت و پرداخت، فروش، خرده فروش، تک کاربره، یک انبار
تعداد دیسک: یک عدد
نوع دیسک: CD
قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP

امتیازمحصول
3
٩٠٠,٠٠٠ تومان

حسابداری و انبارداری

نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربر: تک کاربره
امکانات قابل سفارش: دریافت و پرداخت، فروش، خرده فروش، تک کاربره، چند انباری
تعداد دیسک: یک عدد
نوع دیسک: CD
قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP

امتیازمحصول
٢,٢٥٠,٠٠٠ تومان

نرم افزار حسابداری آسان نسخه پایه

نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربر: تک کاربره
امکانات قابل سفارش: دریافت و پرداخت، فروش، خرده فروش، تک کاربره، چند انباری
تعداد دیسک: یک عدد
نوع دیسک: CD
قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP

امتیازمحصول