دوربین HDTVI

حالت نمایش
دوربین مداربسته رستر RS-TV4200HO پیشنهاد ویژه فروش ویژه

دوربین مداربسته رستر RS-TV4200HO

نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HDTVI

امتیازمحصول
٠ تومان
دوربین مداربسته رستر RS-TV4300HF پیشنهاد ویژه فروش ویژه

دوربین مداربسته رستر RS-TV4300HF

دوربین HDTVI بالت
کیفیت تصویر : 3 مگاپیکسل
لنز : ثابت 2.8 و 3.6 میلیمتری
بدنه : فلز
ضداب و ضربه

امتیازمحصول
٠ تومان
دوربین مداربسته رستر RS-TV4200DI پیشنهاد ویژه

دوربین مداربسته رستر RS-TV4200DI

دوربین HDTVI بالت
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل
لنز : ثابت 2.8 میلیمتری
بدنه : فلز
ضداب و ضربه

امتیازمحصول
٠ تومان
دوربین مداربسته رستر RS-TV4500HF فروش ویژه
امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته رستر RS-TV4200HFW

دوربین استارلایت بالت
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری
بدنه : فلز
ضداب و ضربه

امتیازمحصول
دوربین مداربسته رستر RS-TV4300ED پیشنهاد ویژه فروش ویژه

دوربین مداربسته رستر RS-TV4300ED

دوربین HDTVI بالت
کیفیت تصویر : 3 مگاپیکسل
لنز : ثابت 2.8 میلیمتری
بدنه : فلز
ضداب و ضربه

امتیازمحصول

دوربین مداربسته رستر RS-TV4300DE

نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HDTVI

امتیازمحصول

دوربین مداربسته رستر RS-TV4200ABM

دوربین HDTVI بالت
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری
بدنه : فلز
ضداب و ضربه

امتیازمحصول

دوربین مداربسته رستر RS-TV4300ABM

دوربین HDTVI بالت
کیفیت تصویر : 3 مگاپیکسل
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری
بدنه : فلز
ضداب و ضربه

امتیازمحصول
دوربین مداربسته رستر RS-TV4200BV پیشنهاد ویژه فروش ویژه

دوربین مداربسته رستر RS-TV4200BV

دوربین HDTVI بالت
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل
لنز : وریفوکال 2.8-12 میلیمتری
بدنه : فلز
ضداب و ضربه

امتیازمحصول

دوربین مداربسته استارلایت رستر RS-TV4200AZWS

دوربین استارلایت بالت
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل
لنز : موتورایز 2.8-12 میلیمتری
بدنه : فلز
ضداب و ضربه

امتیازمحصول
5

دوربین مداربسته استارلایت رستر RS-TV4200AWS

دوربین استارلایت بالت
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری
بدنه : فلز
ضداب و ضربه

امتیازمحصول

دوربین مداربسته استارلایت رستر RS-TV4200DIWS

دوربین استارلایت دام
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل
بدنه : فلز
ضد اب و ضربه

امتیازمحصول
دوربین مداربسته استارلایت رستر RS-TV4200HFWS فروش ویژه

دوربین مداربسته استارلایت رستر RS-TV4200HFWS

دوربین استارلایت
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل
قدرت دید در شب : 20 متر
بدنه : فلز
ضد اب و ضربه

امتیازمحصول

دوربین مداربسته رستر RS-TV4500DI

دوربین 5 مگاپیکسل HDTVI
قدرت دید درشب : 20 متر
بدنه فلز
ضداب و ضربه

امتیازمحصول
دوربین مداربسته رستر RS-TV4200DME پیشنهاد ویژه

دوربین مداربسته رستر RS-TV4200DME

نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HDTVI

امتیازمحصول