1394/3/11

استاندارد IK چیست ؟

سازمانIEC  در سال 1906 با تلاش تعدادی از دانشمندان و متخصصان الكتروتكنيك كشورهاي مختلف تأسيس شده است، وظيفه...