حالت نمایش

دوربین سانل PZ5N30-Laser

دوربین متحرک سریع شبکه 3 مگاپیکسل با پردازش + H265
دارای زوم اپتیکال o 30X
مادون قرمز لیزری هوشمند 400 متری
True WDR
Auto Tracking
ورودی و خروجی صوت
7 ورودی آلارم و 2 خروجی آلارم
ضد آب ) IP66 )
پشتیبانی کارت حافظه 128 گیگابایتی
پایه سقفی )اختیاری(

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل PZ2N25

دوربین متحرک سریع شبکه 2 مگاپیکسل با پردازشگر هوش
مصنوعی با فرمت فشرده سازی + H265
دارای زوم اپتیکال O25X
با محدوده 5 به 125 میلی متر
مادون قرمز هوشمند 150 متری
True WDR
Auto Tracking
آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل
مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز
1 ورودی و 1 خروجی صوت
2 ورودی آلارم و 1 خروجی آلارم
ضد آب ) IP66 )
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی
پایه فقط دیواری

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل Fish eye-12MP

دوربین دکوراتیو 12 مگاپیکسل FishEye با پردازش + H265
نصب سقفی با زاویه 360 درجه و
امکان ایجاد 7 تصویر قابل تنظیم
پشتیبانی کارت حافظه 128 گیگابایتی
مادون قرمز 10 متری
مجهز به میکروفن داخلی
ورودی و خروجی صوت و آلارم
ضد آب ) IP67 )
امکان نصب بر روی پایه بلند سقفی و دیواری

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل OM8HZ

دوربین سقفی 8 مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت
فشرده سازی + H265
True WDR
مادون قرمز 40 متری
لنز موتوردار Auto Iris :2.7-13.5mm
آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل
ضد آب ) IP66 )
ضد ضربه ) IK10 )
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل OG8N

دوربین سقفی 8 مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت
فشرده سازی + H265
True WDR
مادون قرمز 30 متری
لنز ثابت O2.8mm
ضد آب ) IP66 )
مجهز به میکروفن
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل BGV8N

دوربین بولت 8 مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت
فشرده سازی + H265
True WDR
مادون قرمز 40 متری
لنز موتوردار Auto Iris :2.7-13.5mm
• آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل
ضد آب ) IP67 )
مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل BG8N

دوربین بولت 8 مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت
فشرده سازی + H265
True WDR
مادون قرمز 30 متری
لنز ثابت O2.8mm
ضد آب ) IP67 )
مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل OL5-DTR

دوربین سقفی 5 مگاپیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت
فشرده سازی + H265
مجهز به بلندگوی هشدار دهنده صوتی و نورافکن چشمک زن
به محض آشکارسازی دقیق انسان و اتومبیل در محدوده تعریف
شده با پردازنده هوشمند
Super WDR
لنز ثابت O2.8mm
مجهز به میکروفن داخلی
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی
مادون قرمز 30 متری
ضد آب ) IP66 )
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل OWL5

دوربین سقفی 5 مگا پیکسل Smart Full-color با پردازش+ H265
فعال شدن نورافکن سفید به محض آشکارسازی انسان
محدوده روشنایی تا 20 متر
لنز ثابت O4mm
ضد آب ) IP66 )
مجهز به میکروفن
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل OB5

دوربین سقفی 5 مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت
فشرده سازی + H265
True WDR
مادون قرمز 30 متری
لنز ثابت O2.8mm
آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل
ضد آب ) IP67 )
ضد ضربه ) IK10 )
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل BLV5-DTR

دوربین بولت 5 مگاپیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت
فشرده سازی + H265
مجهز به بلندگوی هشدار دهنده صوتی و نورافکن چشمک زن
به محض آشکارسازی دقیق انسان و اتومبیل در محدوده تعریف
شده با پردازنده هوشمند
Super WDR
لنز موتوردار Auto Iris : 2.7-13.5mm
مجهز به میکروفن داخلی و بلندگوی هشدار
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی
مادون قرمز 40 متری
ضد آب ) IP66 )
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل BLV5LZ

دوربین بولت 5 مگا پیکسل با پردازش+ H265
لنز موتورایز Auto Iris : 2.7-13.5mm
مادون قرمز 40 متری
ضد آب ) IP67 )
مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی
بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل BLC5SY

دوربین بولت 5 مگا پیکسل با پردازش+ H265
True WDR
مادون قرمز 30 متری
لنز ثابت O2.8mm
آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل
ضد آب ) IP67 )
مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی
بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل BLC5SY

دوربین بولت 5 مگا پیکسل با پردازش+ H265
True WDR
مادون قرمز 30 متری
لنز ثابت O2.8mm
آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل
ضد آب ) IP67 )
مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل BLC5EC

دوربین مینی بولت 5 مگا پیکسل با پردازش+ H265
مادون قرمز 20 متری
لنز ثابت O4mm
ضد آب ) IP67 )
آشکارساز هوشمند انسان
مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل OL4HA-Ultra

دوربین سقفی 4 مگا پیکسل Full- color با پردازشگر هوش
مصنوعی با فرمت فشرده سازی + H265
دید در شب Ultra Starlight با سنسور 1/1.8 اینچ
Super WDR
لنز ثابت O4mm
آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل
برد نورافکن 30 متر
ضد آب ) IP66 )
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم
مجهز به میکروفن داخلی و بلندگو
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل OL4L-Ultra

دوربین سقفی 4 مگا پیکسل Full- color با پردازشگر هوش
مصنوعی با فرمت فشرده سازی + H265
دید در شب Ultra Starlight با سنسور 1/1.8 اینچ
Super WDR
لنز ثابت O4mm
آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل
برد نورافکن 20 متر
ضد آب ) IP66 )
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم
مجهز به میکروفن داخلی و بلندگو
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل OL4-STL

دوربین سقفی 4 مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت
فشرده سازی + H265
دید در شب Starlight با سنسور 1/1.8 اینچ
Super WDR
لنز ثابت O2.8mm
آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل
مادون قرمز 40 متری
ضد آب ) IP66 )
مجهز به میکروفن داخلی
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی
بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل ON4SP

دوربین مینی دام 4 مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با
فرمت فشرده سازی + H265
True WDR
لنز ثابت O2.8mm
مادون قرمز 15 متری
دارای میکروفن داخلی و بلندگو
آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل
مجهز به ورودی-خروجی صوت
مجهز به ورودی-خروجی آلارم
ضد آب ) IP66 )
ضد ضربه ) IK10 )
پشتیبانی کارت حافظه 256 گیگابایتی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل OLV4G

دوربین سقفی 4 مگا پیکسل با پردازش+ H265
لنز متغیر Auto Iris : 2.7-13.5mm
مادون قرمز 40 متری
ضد آب ) IP66 )
بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم
عدم پشتیبانی کارت حافظه

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین سانل OLC4G

دوربین سقفی 4 مگا پیکسل با پردازش+ H265
مادون قرمز 30 متری
لنز ثابت O2.8mm
ضد آب ) IP67 )
آشکارساز هوشمند انسان
عدم پشتیبانی کارت حافظه
فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم

امتیازمحصول
٠ تومان