حالت نمایش

کابل شبکه لگراندCAT6 UTP

کابل شبکه لگراند -UTP
CAT6
تست فلوک : دارد
متراژ : 305 متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل شبکه لگراند CAT6A FTP

کابل شبکه لگراند-FTP
CAT6A
تست فلوک : دارد
متراژ : 500 متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP

کابل شبکه : نگزنس-SFTP
CAT6
تست فلوک : دارد
متراژ : 500 متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP

کابل شبکه : لگراند-UTP
CAT6
تست فلوک : دارد
متراژ : 305متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل شبکه لگراند CAT6 UTP

کابل شبکه -UTP
CAT6


کابل شبکه : لگراند-SFTP
CAT6
تست فلوک : دارد
متراژ : 305متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل شبکه لگراند CAT6 SFTP

کابل شبکه : لگراند-SFTP
CAT6
تست فلوک : دارد
متراژ : 500 متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل CAT6A F-FTP

کابل شبکه یوکی نت -F-FTP
CAT6A
دارای تست فلوک
ساخت : تایوان
متراژ : 500 متر

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل CAT6 SFTP

کابل شبکه یوکی نت SFTP
CAT6E
دارای تست فلوک
ساخت : تایوان
متراژ : 500 متر

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل CAT5 SFTP

کابل شبکه یوکی نت SFTP
CAT5E
دارای تست فلوک
ساخت : تایوان
متراژ : 305 متر

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل CAT5E UTP

کابل شبکه یوکی نت UTP
CAT5E
دارای تست فلوک
ساخت : تایوان
متراژ : 305 متر

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل CAT6 UTP

کابل شبکه یوکی نت UTP
CAT6
دارای تست فلوک
ساخت : تایوان
متراژ : 305 متر

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 37 یونیت عمق 100

رک ایستاده
عمق : 100 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه وسرور
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 37 یونیت عمق 80

رک ایستاده
عمق : 80 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه و سرور
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 37 یونیت عمق 60

رک ایستاده
عمق : 60 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه و سرور
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 100 طول 80

رک ایستاده
عمق : 100 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 80 طول 80

رک ایستاده
عمق : 80 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
مناسب برای دستگاه سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 100

رک ایستاده
عمق : 100 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 80

رک ایستاده
عمق : 80 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 60 طول 80

رک ایستاده
عمق : 60 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
مناسب برای سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 60

رک ایستاده
عمق : 60 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 32 یونیت عمق 100

رک ایستاده
عمق : 100 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و ups و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان