1394/3/3

مقایسه Video Server و NVR

برای ضبط تصاویر شبکه دو روش وجود دارد.

  1. ضبط از طریق ویدیو سرور
  2. ضبط از طریق NVR

nvr-

هر دو سیستم برای ضبط و...

1394/3/3

ارتباط پهنای باند ورودی ، میزان فریم و رزولوشن در NVR

میزان پهنای باند ورودی ای که دستگاه NVR با آن کارمیکند در صفحه مشخصات محصول نوشته شده است.

 

با اینکه...