1393/7/14

دوربین یا لنز وریفوکال چیست؟

باید بدانید که استفاده از لنزهای ثابت به علت هزینه پایین به مراتب رایج تر است. لنزهای ثابت تنها می توانند در...
1394/3/3

انواع لنز

فرض کنيد که شما يک لنز 50mm داريد، براي گرفتن يک عکس کلوزآپ از دوست خود، شما به فاصله 1.5 متري از وي مي ايستيد....