1394/3/3

بررسی سنسور های CCD و CMOS و تفاوتها

ccd_vs_cmos_in_traffic

CCD

CCDمخفف  “Charged Coupled Device”است. دردوربینهای دیجیتال و فیلم برداری به منظور ضبط تصاویر ثابت و متحرک، از...