1394/3/3

نکاتی در رابطه با دوربینهای IR

 امروزه استفاده از مادون قرمز در دوربین های مداربسته امر بسیار مهمی تلقی می شود. این امر در گذشته به دلیل...