1394/3/3

نحوه کارکرد سیستم های تشخیص چهره

 تکنولوژی تشخیص چهره (Face detection) ، یکی از انواع سیستم Biometric محسوب می شود و از مهمترین تکنولوزیهای تشخیص و...