ردیاب شخصی-پرسنلی AR20

نظرات

مزایا و معایب

مزایا
  • قیمت بسیار مناسب، نصب در کمتر از 5 دقیقه
  • کوچکترین ردیاب دنیا
معایب
  • عدم خاموش کردن خودرو بدلیل شخصی بودن
  • عدم اعلام باز و بسته بودن درب خودرو