حسابداری و انبارداری

 
امکانات ثبت اطلاعات فروش، خرید، جهت امور فروشگاهی، بازرگانی
 
ثبت عملیات بانکی و خزانه داری
 
ثبت امور تولیدی، حسابداری صنعتی
 
فروش اقساطی جهت صنفهای مختلف
 
گزارشات مالی و نموداری لازم برای مدیران و کاربران
 
انجام امور حسابداری از طریق شبکه و کنترل از راه دور
 
امنیت و رمز نگاری مدیران

نظرات

تگ ها