ریموت معمولی315 R3

* فرکانس 315MHZ
* دارای قاب کشویی

نظرات