بلندگو خارجی B5

* ولتاژورودی 12VDC
* پایه فلزی
* میزان فرکانس 500HZ~10KHZ
* ضدآب

نظرات