شوک سنسوربی سیم S1

* فرکانس 315MHZ
* قابلیت نصب بروی دیوار و شیشه
* امکان ست کردن بروی سایردزدگیرهای 315MHZ موجود دربازار

نظرات