مگنت بی سیم M1

* فرکانس 315MHZ
* قابلیت نصب بروی در و پنجره
* امکان ست کردن بروی سایردزدگیرهای 315MHZ موجود دربازار

نظرات