تلفن کننده سیم کارتی G2

* کنترل،ارسال ودریافت SMS ازطریق سیم کارت
* ثبت و پاک کردن شماره ی تلفن حافظه دستگاه باارسال SMS
* ارسال کلیه ی نتایج عملیات دستگاه به ADMIN
* قابلیت کنترل وسایل برقی با تماس یاارسال SMS
* امکان فعال وغیرفعال نمودن دستگاه دزدگیر
* قابلیت تغییررمزدستگاه درهرمکان و زمان
* ارسال تنظیم دوره ای جهت وضعیت دستگاه وشارژموجود
* تنظیم تعدادزنگهای تماسهای ورودی
* دارابودن 20 حافظه شماره ی تلفن و20 ثانیه ضبط پیام
* چک کردن شماره ی تلفن حافظه دستگاه باارسال SMS
* ارسال SMS و تماس درصورت تحریک دستگاه
* شارژ کردن واعلام مقدارشارژاتوماتیک باارسال SMS
* اعلام وضعیت دستگاه بصورت SMS
* قابلیت متوقف کردن شماره گیری درزمان تحریک
* شنودصدای محیط
* دارای دماسنج
* 2 خروجی مجزا (OV/400MA)
* تغییرحالت خروجی های دستگاه(لحظه و دائم)
* دارای ساعت و تاریخ
* ارسال SMS جهت وضعیت عملکرده سیم کارت
* قابلیت نصب وتنظیم کلیه کدهای جهان
* دارابودن دومدل تحریک بامتن متفاوت(قابل تغییرمتن SMS)
* انجام کلیه عملیات بوسیله برنامه اندروید

نظرات