انتقال تصاویر HD در شبکه های با پهنای باند کم

1393/5/12

با رشد و پیشرفت روز افزون دوربین های  IP در رزولوشن و افزایش درخواست مشتریان ، مشکل پهنای باند به مسئله جدی تری تبدیل می شود.بدین منظور  و برای ازبین بردن مشکلات ناشی از پهنای باند کم در دوربین های IP و دریافت بهترین تصویر از دوربین شبکه ، نیاز به مدیریت جدی در پهنای باند شبکه احساس می شود.

اکنون دوربین های HD، داده بیش تری نسبت به WAN ایجاد می کنند. درحالی که شبکه محلی یا LAN ممکن است داده بیش تری را انتقال دهد. هنگامی که می خواهید جریان های دوربین را به شرکت یا جای دیگری انتقال دهید آگاهی از محدودیت های موجود نکته مهمی به حساب می آید. پهنای باند کم نیز از جمله مشکلات رایجی است که در انتقال تصویر به وجود می آید و شما باید از جزئیات آنچه که می فرستید آگاه باشید. اکنون نیز با افزایش فروش درزمینه دوربین های HD نیاز به مدیریت بهتر و کارآمد ترپهنای باند نیز احساس می شود تا کاربران بتوانند بهترین استفاده ازمنابع را در سیستم چندگانه داشته باشند......

 

با رشد و پیشرفت روز افزون دوربین های  IP در رزولوشن و افزایش درخواست مشتریان ، مشکل پهنای باند به مسئله جدی تری تبدیل می شود.بدین منظور  و برای ازبین بردن مشکلات ناشی از پهنای باند کم در دوربین های IP و دریافت بهترین تصویر از دوربین شبکه ، نیاز به مدیریت جدی در پهنای باند شبکه احساس می شود.

اکنون دوربین های HD، داده بیش تری نسبت به WAN ایجاد می کنند. درحالی که شبکه محلی یا LAN ممکن است داده بیش تری را انتقال دهد. هنگامی که می خواهید جریان های دوربین را به شرکت یا جای دیگری انتقال دهید آگاهی از محدودیت های موجود نکته مهمی به حساب می آید. پهنای باند کم نیز از جمله مشکلات رایجی است که در انتقال تصویر به وجود می آید و شما باید از جزئیات آنچه که می فرستید آگاه باشید. اکنون نیز با افزایش فروش درزمینه دوربین های HD نیاز به مدیریت بهتر و کارآمد ترپهنای باند نیز احساس می شود تا کاربران بتوانند بهترین استفاده ازمنابع را در سیستم چندگانه داشته باشند......

 

با رشد و پیشرفت روز افزون دوربین های  IP در رزولوشن و افزایش درخواست مشتریان ، مشکل پهنای باند به مسئله جدی تری تبدیل می شود.بدین منظور  و برای ازبین بردن مشکلات ناشی از پهنای باند کم در دوربین های IP و دریافت بهترین تصویر از دوربین شبکه ، نیاز به مدیریت جدی در پهنای باند شبکه احساس می شود.

اکنون دوربین های HD، داده بیش تری نسبت به WAN ایجاد می کنند. درحالی که شبکه محلی یا LAN ممکن است داده بیش تری را انتقال دهد. هنگامی که می خواهید جریان های دوربین را به شرکت یا جای دیگری انتقال دهید آگاهی از محدودیت های موجود نکته مهمی به حساب می آید. پهنای باند کم نیز از جمله مشکلات رایجی است که در انتقال تصویر به وجود می آید و شما باید از جزئیات آنچه که می فرستید آگاه باشید. اکنون نیز با افزایش فروش درزمینه دوربین های HD نیاز به مدیریت بهتر و کارآمد ترپهنای باند نیز احساس می شود تا کاربران بتوانند بهترین استفاده ازمنابع را در سیستم چندگانه داشته باشند.

نواحی کلیدی

برای برطرف کردن مشکل پهنای باند 5 نکته کلیدی وجود دارد:

·         تراکم تصویر

·         تاخیر یا زمان رکود

·         انتخاب آنچه که می فرستید

·         محل ضبط

·         مدیریت تقاضا و نیاز

تراکم تصویر

امروزه اشتباهات زیادی درارتباط با تراکم تصویر وجود دارد.اگر چه اکنون فرمت فشرده سازی H.264 در میان کارشناسان رواج زیادی پیدا کرده است اما به نظر می رسد فهم دقیق آن هنوز صورت نگرفته است. این تکنولوژی تنها فرمت تصویری را که فشرده سازی شده است  و چگونگی رمز گشایی آن را توصیف می کند و هیچ گونه اطلاعی از چگونگی دستیابی به فشرده سازی ارائه نمی دهد. در جدول زیر می توان جزئیات را به خوبی مشاهده نمود:

میزان ذخیره سازی برای 30 روز در 15 فریم بر ثانیه

میزان داده عادی

کارکرد H.264

0.5

1>

بهترین تراکم

3

5-6

فشرده سازی متوسط

 

در یک فشرده سازی خوب تقریبا نیمی از پهناب باند گرفته می شود. با کاهش پهنای باند ، فشرده سازی خوب به شما اجازه می دهد تا میزان فریم Dual در کنار پهنای باند بالا در LAN و پهنای باند کم در WAN داشته باشید.

تگ ها