استاندارد Onvif

1393/5/12

ONVIF یا (فروم واسط تصویری بر اساس شبکه باز) یک استاندارد باز است که به دوربین ها و دیگر دستگاه های شبکه IP امکان می دهد تا از طریق یک استاندارد پلت فرم باز یکپارچه، کنترل و مدیریت شوند.

هدف از ایجاد این استاندارد ، رسیدن به قابلیت کار کردن بین دوربین های IP و دیگر دستگاه های شبکه است صرف نظر از اینکه چه سازنده ویا تولید کننده آنها را تولید کرده باشد.

اساس کار Onvif ، استاندارد نمودن کاربر و واسط شبکه بین دستگاه های شبکه ویدئویی  است که یک چارچوب ارتباطی را بر اساس IETF و استانداردهای خدمات وب مربوطه از جمله ملزومات پیکربندی IP و امنیتی تعریف می کند... 

ONVIF یا (فروم واسط تصویری بر اساس شبکه باز) یک استاندارد باز است که به دوربین ها و دیگر دستگاه های شبکه IP امکان می دهد تا از طریق یک استاندارد پلت فرم باز یکپارچه، کنترل و مدیریت شوند.

هدف از ایجاد این استاندارد ، رسیدن به قابلیت کار کردن بین دوربین های IP و دیگر دستگاه های شبکه است صرف نظر از اینکه چه سازنده ویا تولید کننده آنها را تولید کرده باشد.

اساس کار Onvif ، استاندارد نمودن کاربر و واسط شبکه بین دستگاه های شبکه ویدئویی  است که یک چارچوب ارتباطی را بر اساس IETF و استانداردهای خدمات وب مربوطه از جمله ملزومات پیکربندی IP و امنیتی تعریف می کند.  

مزایای Onvif

مزیت اصلی استاندارد Onfiv، آزادی عمل برای انتخاب سخت افزار از هر سازنده است که با این استاندارد کار می کند. با این استاندارد ، دیگر کاربر به یک راه حل و تکنولوژی اختصاصی و منحصر به فرد بسته نیست . پلت فرم Onvif اکثر مزایایی که دوربین های IP ارائه می دهند را با خود به همراه دارد و همانطور که دستگاه های Onvif گسترش یافته و به عنوان یک جریان اصلی شناخته شدند ، تامین کنندگان نرم افزارها، وقت کم تری را صرف ادغام برنامه های راه اندازی اختصاصی می کنند و درمقابل قابلیت های جدید را توسعه می دهند.

معایب

Onvif استاندارد جدیدی است که علاوه بر مزایای خود دارای معایبی نیز می باشد.  2 فاکتور مهم در انتخاب دستگاه هایی که با استاندارد Onfiv کار می کنند وجود دارد:

·        کیفیت و بهره وری اجرای پروتکل Onvif یک سازنده

·        تاچه میزان یک سازنده نرم افزار، کیفیت ادغام بین اجرای پروتکل Onvif و هرسازنده را تضمیمن می نماید

ممکن است هنگامی که از نرم افزار استفاده می کنیم برخی از ویژگی ها و ارتقاسازی های دوربین IP موجود نباشد .برای استفاده بهینه از این ویژگی ها ممکن است نیاز باشد تا از نرم افزار اختصاصی خود سازندگان استفاده نمائید یا نرم افزاری را انتخاب نمائید که این ارتقاسازی را پشتیبانی می کند.

ارتقا سازی انتقالی

ارتقاسازی در یک سیستم بر پایه Onvif می تواند در مراحل مختلف انجام شود. دوربین های آنالوگ می توانند با سیستم های نظارت تصویری Onvif با استفاده از یک رمزگشای مطابق با Onvif ادغام شوند ، یا اینکه شما می توانید دوربین های آنالوگ را با دوربین های مطابق با Onvif که خروجی های آنالوگ دارند جابه جا نمائید، سپس در مرحله بعد می توانید دی وی آر را با یک NVR جابه جا نمائید. اضافه کردن یک دوربین Onvif  به مثابه اضافه کردن یک کامپیوتر جدید محسوب می شود ، تنها نیازدارید که آن را به یک پورت LAN بزنید.

تگ ها