درباره ما

مجموعه پارس گستر شمال در سال 1382 با انگیزه تـوزیع قطعات و خـدمات پس از فـروش در زمینه محصـولاتIT  وسیـستـم های نظـارتی و حفاظتـی و تجهیـزات وابستـه پاسخگـو تاسیـس شده است .

این مجموعه در حدود یک دهه فعالیت به وقفـه و با بهـره گیـری از کـادر مجرب در بخش خدمـات و فـروش در جهت بـررسی نیـاز بـازار توسعـه در زمینه

قطعـات مرغـوب توانسته گام قابـل توجهـی درراه رسیـدن به اهـداف خود بـردارد.

فعالیت مجموعه پارس گستر شمال در زمینه تهیـه , تـوزیع و ارائه خدمات پس از فروش قطعات کامپیوتر , ماشینهای اداری , شبکه و سیـستم های نظـارتی

و حفاظتـی میباشد .

در همین راستا مدیریت و پرسنل مجموعه در تلاش است تا ضمن بهره گیری از قطعات وشنـاسـایی جدیدترین مدلهـای موجـود در بازار به معـرفی , توزیـع

و ارائه خدمات گارانتی بپردازد و همچنین با مطالعه نیاز بازار استان و نیز با انتخاب وارائه گسترده محصولات و خدمـات با کیفیتی مطـابق استانـدارد و از سوی

شرکتهای معتبر و خوشنام سعی دارد تا با ارائه راهکـارهای فراگیر به تمـامی نیازهای تجهیزات کامپیـوتر , ماشینهای اداری , شبکه و سیستم های حفاظتی و

نظارتی در هر سطحی از آن باشد پاسخی مناسب ارائه نماید .