جستجوی پیشرفته محصولات

برند
نوع تکنولوژی
تعداد کانال تصویر
تعداد هارد دیسک
وضعیت موجودی
حالت نمایش
RS-8016TVI فروش ویژه

RS-8016TVI

تعداد کانال : 16
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : H264
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 2 عدد
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل تحت شبکه
کیفت تصویر HD : یک مگاپیکسل

امتیازمحصول
٠ تومان
RS-8104ATI پیشنهاد ویژه

RS-8104ATI

تعداد کانال : 4 کانال
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : RASTER +, H264
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 1عدد
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل

امتیازمحصول
٠ تومان

RS-8116ATI

تعداد کانال : 16
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : H264
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 2 عدد
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل

امتیازمحصول
٠ تومان
RS-8304ATI پیشنهاد ویژه

RS-8304ATI

تعداد کانال : 4
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : RASTER +, H264
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 2 عدد
کیفیت تصویر : 3 مگاپیکسل

امتیازمحصول
٠ تومان
RS-8316ATI فروش ویژه

RS-8316ATI

تعداد کانال : 16
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : H265+
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 2 عدد
کیفیت تصویر : 3 مگاپیکسل

امتیازمحصول
٠ تومان
RS-8316ATH پیشنهاد ویژه فروش ویژه

RS-8316ATH

تعداد کانال : 16
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : H265+
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 2 عدد
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل

امتیازمحصول
٠ تومان

RS-8108ATI

تعداد کانال : 8 کانال
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : H264
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 2 عدد
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل

امتیازمحصول
امتیازمحصول

RS-8308ATI

تعداد کانال : 8
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : RASTER +
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 2 عدد
کیفیت تصویر : 3 مگاپیکسل

امتیازمحصول

RS-8304ATH

تعداد کانال : 4
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : H265+
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 1 عدد
کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل

امتیازمحصول

RS-8504ATH

تعداد کانال : 4
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : H265+
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 2 عدد
کیفیت تصویر : 5 مگاپیکسل

امتیازمحصول

RS-8508ATH

تعداد کانال : 8
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : H265+
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 2 عدد
کیفیت تصویر : 5 مگاپیکسل

امتیازمحصول

RS-8516ATH

تعداد کانال : 16
تکنولوژی : HDTVI
فرمت ضبط : H265+
تعداد کانال تحت شبکه قابل پشتیبانی : 2 عدد
کیفیت تصویر : 5 مگاپیکسل

امتیازمحصول