جستجوی پیشرفته محصولات

برند
قابلیت Active PFC
نوع پاور
کانکتور 15 پین SATA
کانکتور 2+6 پین PCI-E
گواهینامه 80 PLUS
وضعیت موجودی

منبع تغذیه پاور

حالت نمایش

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل Elite Power 350W

نوع پاور: غیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATA: سه عدد

امتیازمحصول
٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE white 450

نوع پاور: غیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولت: یک عدد
گواهینامه 80PLUS: پایه
کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
کانکتور 15 پین SATA: شش عدد

امتیازمحصول
٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE 750

نوع پاور: کاملا ماژولار
تعداد ریل 12 ولت: یک عدد
گواهینامه 80PLUS: Gold
کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
قابلیت Active PFC: دارد
کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد

امتیازمحصول
٠ تومان

منبع تغذیه پاور گرین مدل Green GP400A-ECO

نوع پاور: غیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولت: یک عدد
گواهینامه 80PLUS: پایه
کانکتور 2+6 پین PCI-E: ندارد
قابلیت Active PFC: دارد
کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد

امتیازمحصول
٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-EUD

نوع پاور: غیر ماژولار
گواهینامه 80PLUS: Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E: ندارد
قابلیت Active PFC: دارد
کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد

امتیازمحصول
٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP580A-ES

نوع پاور: غیر ماژولار
گواهینامه 80PLUS: Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
قابلیت Active PFC: دارد
کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد

امتیازمحصول
٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-ESD

نوع پاور: غیر ماژولار
گواهینامه 80PLUS: Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E: ندارد
قابلیت Active PFC: دارد
کانکتور 15 پین SATA: سه عدد

امتیازمحصول