جستجوی پیشرفته محصولات

برند
خروجی لوله خنک‌کننده مایع
سیستم مدیریت کابل
پنجره شیشه‌ای
کنترلر سرعت فن
وضعیت موجودی
حالت نمایش

کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4470

خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد
پنجره شیشه‌ای: ندارد
کنترلر سرعت فن: ندارد
سیستم مدیریت کابل: ندارد

امتیازمحصول
٠ تومان

کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4450

خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد
پنجره شیشه‌ای: ندارد
کنترلر سرعت فن: ندارد
سیستم مدیریت کابل: ندارد

امتیازمحصول
٠ تومان

کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC110

خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد
پنجره شیشه‌ای: ندارد
کنترلر سرعت فن: ندارد
سیستم مدیریت کابل: ندارد

امتیازمحصول
٠ تومان

کیس کامپیوتر گرین مدل Z2 Plus Hero

پنجره شیشه‌ای: دارد
کنترلر سرعت فن: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

کیس کامپیوتر گرین مدل AVA PLUS

خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد

امتیازمحصول
٠ تومان

کیس کامپیوتر گرین مدل Tenuous

خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد
پنجره شیشه‌ای: ندارد
کنترلر سرعت فن: ندارد
سیستم مدیریت کابل: ندارد

امتیازمحصول
٠ تومان

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500-Gaming

خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد
پنجره شیشه‌ای: دارد
کنترلر سرعت فن: ندارد
سیستم مدیریت کابل: ندارد

امتیازمحصول