جستجوی پیشرفته محصولات

برند
سیستم خنک کننده
ظرفیت کلی
فرکانس
نوع حافظه
نوع ماژول
پیکربندی
وضعیت موجودی

رم کامپیوتر RAM

حالت نمایش

رم RAM GSKIL-Aegis CL15-16GB DDR4 2400

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 16 گیگابایت
پیکربندی:یک کاناله
فرکانس: 2400 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رم RAM GSKIL-AEGIS CL15-8GB DDR4 2400

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 8گیگابایت
پیکربندی:یک کاناله
فرکانس: 2400 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رم RAM GSKIL-AEGIS CL15-4GB DDR4 2400

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 4گیگابایت
پیکربندی:یک کاناله
فرکانس: 2400 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رم RAM GSKIL-Trident Z RGB CL16-32GB DDR4 3200

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 32 گیگابایت
پیکربندی:دو کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رم RAM GSKIL-TRIDENT Z RGB CL16-16GB DDR4 3200

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 16 گیگابایت
پیکربندی:دو کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رم RAM GSKIL-Trident Z RGB CL16-32GB DDR4 3000

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 32 گیگابایت
پیکربندی:دو کاناله
فرکانس: 3000 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

RAM GSKIL- RipjawsV-32GB DDR4 3200

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 32 گیگابایت
پیکربندی:دو کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

RAM GSKIL- RipjawsV-16GB DDR4 3200

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 16گیگابایت
پیکربندی:دو کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رمRAM GSKIL-AEGIS CL15-8GB DDR4 3200

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 8 گیگابایت
پیکربندی:یک کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

Ram CORSAIR-VENGEANCE RGB PRO-32GB DDR4 3600

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 32 گیگابایت
پیکربندی: دو کاناله
فرکانس: 3600 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

Ram CORSAIR-VENGEANCE RGB PRO-CL16-16GB DDR4 3600

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 16 گیگابایت
پیکربندی: دو کاناله
فرکانس: 3600 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

Ram CORSAIR-VENGEANCE RGB PRO-32GB DDR4 3200

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 32 گیگابایت
پیکربندی: دو کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

Ram CORSAIR-VENGEANCE RGB PRO-16GB DDR4 3200

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 16 گیگابایت
پیکربندی: دو کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رم کورسیر Vengeance LPX 32GB 16GBx2 3200MHz CL16

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 32 گیگابایت
پیکربندی: دو کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رم کورسیر VENGEANCE LPX 16GB DUAL 3200MHz CL16 DDR4

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 16 گیگابایت
پیکربندی: دو کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

Ram Corsair VENGEANCE LPX 16GB-CL16-8GB DDR4-2400

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی: 8 گیگابایت
پیکربندی: یک کاناله
فرکانس: 2400 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان

RAM CRUCIAL-CL40-16GB DDR5 4800

نوع حافظه: DDR5
نوع ماژول: U-DIMM
ظرفیت کلی:16گیگابایت
پیکربندی: یک کاناله
فرکانس: 4800 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: ندارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رم RAM CRUCIAL -16GB DDR4 2666

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی:16گیگابایت
پیکربندی: یک کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: ندارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رم RAM Crucial -8GB DDR4 3200

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی:8 گیگابایت
پیکربندی: یک کاناله
فرکانس: 3200 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: ندارد

امتیازمحصول
٠ تومان

رم RAM KINGMAX 16GB DDR4 2666

نوع حافظه: DDR4
نوع ماژول: DIMM
ظرفیت کلی:16 گیگابایت
پیکربندی: یک کاناله
فرکانس: 2666 مگاهرتز
سیستم خنک کننده: دارد

امتیازمحصول
٠ تومان