محافظ برق ساختمان

حالت نمایش
محافظ برق ساختمان تک فازGMK پیشنهاد ویژه محصول جدید

محافظ برق ساختمان تک فازGMK

محافظ تک فاز
قابلیت : محافظت از کل لـوازم بــرقی
تعیین ولتاژ دلخواه (حداکثر و حداقل توسط مصرف کننده)
تـوان : 30 آمپـر
دستـگاه نوسـان گیـر برق
مقابـله با نوسانات و حذف شـوک های الکتریـکی
دارای مـدار نویز گیر دیجیتالی
حذف شـوکهـای الکتریکی از ادوات حساس
مجهز به تکنولوژی جلوگیری از سوختگی در برابر نوسانات
محافظت از انتقال ولتاژ کمتر یا بیشتر

امتیازمحصول
١,٩٢٥,٠٠٠ تومان

محافظ برق 3 فاز GMK

محافظ سه فاز
قابلیت : محافظت از کل لـوازم بــرقی
تعیین ولتاژ دلخواه (حداکثر و حداقل توسط مصرف کننده)
تـوان : 30 آمپـر
دستـگاه نوسـان گیـر برق
مقابـله با نوسانات و حذف شـوک های الکتریـکی
دارای مـدار نویز گیر دیجیتالی
حذف شـوکهـای الکتریکی از ادوات حساس
مجهز به تکنولوژی جلوگیری از سوختگی در برابر نوسانات
محافظت از انتقال ولتاژ کمتر یا بیشتر

امتیازمحصول