جستجوی پیشرفته محصولات

برند
پردازنده
حافظه RAM
حافظه دائمی
سایز صفحه نمایش
تاچ
وضعیت موجودی

صندوق فروشگاهی

حالت نمایش

Posiflex XT-4015-ram 8

کامپیوتر لمسی پیشخوان فروش
صفحه نمایش : 15 اینچ
پردازنده : Cori3
طراحی زیبا و بدنه مقاوم، مناسب انواع کاربردهای فروشگاهی، رستورانی، خدماتی و...

امتیازمحصول
٦٤,٦٤٧,٠٠٠ تومان

OSCAR PARKER j1900

کامپیوتر لمسی پیشخوان فروش
صفحه نمایش 15 اینچی
پردازنده J1900
طراحی زیبا و بدنه مقاوم
مناسب انواع کاربردهای فروشگاهی، رستورانی، خدماتی و...

امتیازمحصول
٣٢,٩٦٧,٠٠٠ تومان

OKPOS Optimus i7

کامپیوتر لمسی پیشخوان فروش
صفحه نمایش 15 اینچی
پردازنده Core i7
طراحی زیبا و بدنه مقاوم
مناسب انواع کاربردهای فروشگاهی، رستورانی، خدماتی و...

امتیازمحصول
٩١,٥٩٧,٠٠٠ تومان

OKPOS Optimus i3

کامپیوتر لمسی پیشخوان فروش
صفحه نمایش 15 اینچی
پردازنده Core i3
طراحی زیبا و بدنه مقاوم
مناسب انواع کاربردهای فروشگاهی، رستورانی، خدماتی و...

امتیازمحصول
٧٨,٧٠٥,٠٠٠ تومان

Posiflex PS-3415E-Ram 8

کامپیوتر لمسی پیشخوان فروش
صفحه نمایش : 15 اینچ
پردازنده : J1900
طراحی زیبا و بدنه مقاوم، مناسب انواع کاربردهای فروشگاهی، رستورانی، خدماتی و...

امتیازمحصول

Posiflex PS-3415E

کامپیوتر لمسی پیشخوان فروش
صفحه نمایش : 15 اینچ
پردازنده : J1900
طراحی زیبا و بدنه مقاوم، مناسب انواع کاربردهای فروشگاهی، رستورانی، خدماتی و...

امتیازمحصول

OSCAR PARKERi5

کامپیوتر لمسی پیشخوان فروش
صفحه نمایش 15 اینچی
پردازنده core i5
طراحی زیبا و بدنه مقاوم
مناسب انواع کاربردهای فروشگاهی، رستورانی، خدماتی و...

امتیازمحصول

OKPOS Optimus J1900

کامپیوتر لمسی پیشخوان فروش
صفحه نمایش : 15 اینچ
پردازنده : J1900
طراحی زیبا و بدنه مقاوم
انواع کاربردهای : فروشگاهی، رستورانی، خدماتی و...

امتیازمحصول