جستجوی پیشرفته محصولات

برند
نوع بارکدخوان
نحوه ارتباط
الگوی اسکن
قابلیت اسکن
وضعیت موجودی

بارکد خوان

حالت نمایش

Honeywell Voyager XP 1470g

اسکنر پرقدرت و پرسرعت انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٨٩٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1450g-2D

اسکنر پرقدرت و پرسرعت بارکدهای میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٣,١٩٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1450g-1D

اسکنر پرقدرت و پرسرعت بارکدهای میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٨٧٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1202g

اسکنر بی‌سیم و لیرزی بارکدهای میله‌ای
توانمند در قرائت بارکدهای مخدوش
با قابلیت استفاده در انواع کاربردهای اداری، فروشگاهی و خدماتی حتی در شرایطی که نور محیط خیلی زیاد یا خیلی کم باشد.

امتیازمحصول
٦,٩٩٠,٠٠٠ تومان

Honeywell HH400

اسکنر پرقدرت و پرسرعت انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٦٥٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Hyperion 1300g

اسکنر پرسرعت و پرقدرت بارکدهای میله‌ای
دارای بدنه جان سخت و مکانیزم نوری مقاوم
توانمند در قرائت بارکدهای مخدوش و متراکم
با قابلیت استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٧٥٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1400g-2D

اسکنر قدرتمند انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٤,٧٥٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1400g-1D

اسکنر قدرتمند انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٥٧٠,٠٠٠ تومان

Zebra Symbol DS2208

اسکنر پرقدرت و پرسرعت انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
خوش دست و سبک
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٣,٣٩٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager XP 1472g

اسکنر بی‌سیم پرقدرت و پرسرعت انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٧,٥٥٠,٠٠٠ تومان

Zebra Symbol LS2208

اسکنر پرتوان و قدرتمند بارکدهای میله‌ای
دارای بدنه مقاوم و ارگونومیک با کارائی بالا در حجم کاری پرفشار
توانمند در قرائت بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی
کارا در شرایط نوری خیلی زیاد یا خیلی کم

امتیازمحصول
٢,٧٩٠,٠٠٠ تومان

Zebra Symbol LI2208

اسکنر نوری و قدرتمند بارکدهای میله‌ای
دارای بدنه مقاوم و ارگونومیک با کارائی بالا در حجم کاری پرفشار
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٥٥٠,٠٠٠ تومان

Zebex Z-3190

اسکنر نوری بارکدهای میله‌ای
قدرتمند و پرسرعت با قیمت مناسب و کارایی بالا در حجم کاری پرفشار
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٤٩٠,٠٠٠ تومان

Zebex Z-3100

اسکنر نوری بارکدهای میله‌ای
دارای قیمت مناسب و کارایی بالا در حجم کاری پرفشار
قابل استفاده در انواع کاربردهای اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Youjie YJ4600

اسکنر قدرتمند انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٣,٣٥٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Youjie YJ3300

اسکنر لیرزی و پرقدرت بارکدهای میله‌ای
توانمند در قرائت بارکدهای مخدوش
با قابلیت استفاده در انواع کاربردهای اداری، فروشگاهی و خدماتی
کارا در شرایط نوری نامناسب

امتیازمحصول
١,٧٩٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Eclipse MK5145

اسکنر لیرزی و پرتوان بارکدهای میله‌ای
توانمند در قرائت بارکدهای مخدوش
با قابلیت استفاده در انواع کاربردهای اداری، فروشگاهی و خدماتی حتی در شرایط نوری نامناسب

امتیازمحصول
١,٥٩٠,٠٠٠ تومان

Zebex Z-3220

اسکنر نوری بارکدهای میله‌ای از فاصله نزدیک
کارایی و قیمت بسیار مناسب
قابل استفاده در انواع کاربردهای اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٧٥٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1250g

اسکنر لیرزی و پرتوان بارکدهای میله‌ای
توانمند در قرائت بارکدهای مخدوش
قابلیت استفاده در انواع کاربردهای اداری، فروشگاهی و خدماتی حتی در شرایطی که نور محیط خیلی زیاد یا خیلی کم باشد.

امتیازمحصول
١,٩٥٠,٠٠٠ تومان