جستجوی پیشرفته محصولات

برند
نوع بارکدخوان
نحوه ارتباط
الگوی اسکن
قابلیت اسکن
وضعیت موجودی

بارکد خوان

حالت نمایش

OSCAR OS-60CBR

اسکنر قدرتمند بارکدهای میله‌ای و دوبعدی، ایمیجر رومیزی و تمام جهت (قادر به اسکن بارکدها از هر زاویه)، توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی کیفیت، قابل اعتماد در خواندن بارکد از روی انواع نمایشگرها، دارای عملکرد بسیار عالی در حجم کاری بالا، مناسب برای استفاده در انواع کاربردهای فروشگاهی، اداری و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٧٧٠,٠٠٠ تومان

OSCAR Unibar II CoreBit

اسکنر قدرتمند بارکدهای میله‌ای و دوبعدی، ایمیجر رومیزی و تمام جهت (قادر به اسکن بارکدها از هر زاویه)، توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی کیفیت، قابل اعتماد در خواندن بارکد از روی انواع نمایشگرها، دارای عملکرد بسیار عالی در حجم کاری بالا، مناسب برای استفاده در انواع کاربردهای فروشگاهی، اداری و خدماتی

امتیازمحصول
٣,٩٩٠,٠٠٠ تومان

OSCAR Unibar II BT

اسکنر بی‌سیم انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه، قابل اعتماد و مقرون به صرفه، با عملکرد مناسب در حجم کاری بالا، توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت، قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها، قابل استفاده در انواع کاربردهای فروشگاهی، اداری و خدماتی

امتیازمحصول
٤,٤٩٠,٠٠٠ تومان

OSCAR Unibar II

اسکنر قابل اعتماد بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه، دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا، توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت، قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها، قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٦٧٠,٠٠٠ تومان

OSCAR Unibar I

اسکنر نوری بارکدهای میله‌ای، قابل اعتماد و مقرون به صرفه، با کارایی بالا در حجم کاری پرفشار، قابل استفاده در انواع کاربردهای فروشگاهی، اداری و خدماتی

امتیازمحصول
١,١٩٠,٠٠٠ تومان

Unitech MS352

اسکنر بی‌سیم انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای، قدرتمند و پرسرعت با کارایی بالا در حجم کاری پرفشار، دارای حافظه آفلاین و امکان کارکرد آنلاین تا شعاع 30 متر بدون کابل، قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٩,١٩٠,٠٠٠ تومان

Unitech MS340B

اسکنر بی‌سیم بارکدهای میله‌ای، قدرتمند و پرسرعت با کارایی بالا در حجم کاری پرفشار، دارای حافظه آفلاین و امکان کارکرد آنلاین تا شعاع 100 متر بدون کابل، قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٨,٨٧٠,٠٠٠ تومان

Unitech PS800R

اسکنر بسیار پرتوان و پرسرعت بارکدهای میله‌ای و دوبعدی، ایمیجر رومیزی و تمام جهت (قادر به اسکن بارکدها از هر زاویه)، توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی کیفیت، قابل اعتماد در خواندن بارکد از روی انواع نمایشگرها، دارای عملکرد بسیار عالی در حجم کاری بالا، مناسب برای استفاده در انواع کاربردهای اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٣,٦٥٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager XP 1470g

اسکنر پرقدرت و پرسرعت انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٣,٤٩٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1450g-2D

اسکنر پرقدرت و پرسرعت بارکدهای میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٣,٦٩٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1450g-1D

اسکنر پرقدرت و پرسرعت بارکدهای میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٣,٢٩٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1202g

اسکنر بی‌سیم و لیرزی بارکدهای میله‌ای
توانمند در قرائت بارکدهای مخدوش
با قابلیت استفاده در انواع کاربردهای اداری، فروشگاهی و خدماتی حتی در شرایطی که نور محیط خیلی زیاد یا خیلی کم باشد.

امتیازمحصول
٦,٧٥٠,٠٠٠ تومان

Honeywell HH400

اسکنر پرقدرت و پرسرعت انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٣,١٩٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Hyperion 1300g

اسکنر پرسرعت و پرقدرت بارکدهای میله‌ای
دارای بدنه جان سخت و مکانیزم نوری مقاوم
توانمند در قرائت بارکدهای مخدوش و متراکم
با قابلیت استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٧٥٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1400g-2D

اسکنر قدرتمند انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٥,٢٥٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager 1400g-1D

اسکنر قدرتمند انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٣,٢٥٠,٠٠٠ تومان

Zebra Symbol DS2208

اسکنر پرقدرت و پرسرعت انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
خوش دست و سبک
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٣,٦٥٠,٠٠٠ تومان

Honeywell Voyager XP 1472g

اسکنر بی‌سیم پرقدرت و پرسرعت انواع بارکدهای دوبعدی و میله‌ای بصورت 360 درجه
دارای عملکرد عالی در حجم کاری بالا
توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قادر به اسکن بارکد از روی انواع نمایشگرها
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٧,٦٥٠,٠٠٠ تومان

Zebra Symbol LS2208

اسکنر پرتوان و قدرتمند بارکدهای میله‌ای
دارای بدنه مقاوم و ارگونومیک با کارائی بالا در حجم کاری پرفشار
توانمند در قرائت بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی
کارا در شرایط نوری خیلی زیاد یا خیلی کم

امتیازمحصول
٢,٧٥٠,٠٠٠ تومان

Zebra Symbol LI2208

اسکنر نوری و قدرتمند بارکدهای میله‌ای
دارای بدنه مقاوم و ارگونومیک با کارائی بالا در حجم کاری پرفشار
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,١٩٠,٠٠٠ تومان

Zebex Z-3190

اسکنر نوری بارکدهای میله‌ای
قدرتمند و پرسرعت با قیمت مناسب و کارایی بالا در حجم کاری پرفشار
قابل استفاده در انواع کاربردهای صنعتی، اداری، فروشگاهی و خدماتی

امتیازمحصول
٢,٤٩٠,٠٠٠ تومان