جستجوی پیشرفته محصولات

برند
دید در شب
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Pan
قابلیت چرخش Tilt
نوع اتصال
نوع تکنولوژی
وضعیت موجودی
حالت نمایش

دوربین مداربسته برایتونU V C 83E 97

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
دام لنز وریفوکال
لنز 3.3-12 میلیمتری وریفوکال
مادون قرمز 40 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه :فلزی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتونUVC532T9AR1-MC

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
دام لنز ثابت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
وارم لایت
ضد آب ( IP67 )
تمام رنگی
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: بله
نوع دوربین: HD
بدنه :فلزی و پلاستیکی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتونUVC93T9AR-MC16 (2.8mm)

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
دام لنز ثابت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
وارم لایت
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
تمام رنگی
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: بله
نوع دوربین: HD
بدنه :فلزی و پلاستیکی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتونUVC522T9AR1 (2.8mm)

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
دام لنز ثابت
لنز 3.6 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه :پلاستیکی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتونUVC522T43P1-MC

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
دام لنز ثابت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
تمام رنگی
مادون قرمز 25 متری
وارم لایت
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: بله
نوع دوربین: HD
بدنه :پلاستیکی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتونUVC532T43P1-M (2.8mm)

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
دام لنز ثابت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 25 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: بله
نوع دوربین: HD
بدنه :پلاستیکی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون U V C 83C 29

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
بولت لنز وریفوکال
لنز 3.3-12 میلیمتری وریفوکال
مادون قرمز 50 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه : فلزی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون U V C 532C 59M1

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
بولت لنز وریفوکال
لنز 3.3-12 میلیمتری وریفوکال
لنز 2.8 میلیمتری
مادون قرمز 50 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه : فلزی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون U V C 60B 29( 2.8mm)

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
بولت لنز ثابت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 50 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه : پلاستیکی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC522B59M1 (2.8mm)

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
بولت لنز ثابت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 50 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه : فلزی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC93B1AR-MC16 (2.8mm)

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
بولت لنز ثابت
وارم لایت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
ضد آب ( IP67 )
تمام رنگی
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: بله
نوع دوربین: HD
بدنه : فلزی و پلاستیکی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC532B1AR1-MC (2.8mm)

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
بولت لنز ثابت
وارم لایت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
ضد آب ( IP67 )
تمام رنگی
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: بله
نوع دوربین: HD
بدنه : فلزی و پلاستیکی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC522B19M1-C (2.8mm)

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
بولت لنز ثابت
وارم لایت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
ضد آب ( IP67 )
تمام رنگی
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه : فلزی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC522B49M1-C

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
بولت لنز ثابت
وارم لایت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
ضد آب ( IP67 )
تمام رنگی
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه : فلزی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC532B49M1 (2.8mm)

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
بولت لنز ثابت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه : فلزی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC531B19M3 (2.8mm)

دوربین محیط بیرونی 5 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
بولت لنز ثابت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه : فلزی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC85E97

دوربین محیط بیرونی 2 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
دام لنز وریفوکال
لنز 2.8-12 میلیمتری وریفوکال
مادون قرمز 40 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه :فلزی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC86T41P-M

دوربین محیط بیرونی 2 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
دام لنز ثابت
لنز 3.6 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 25 متری وارم لایت
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: بله
نوع دوربین: HD
بدنه :پلاستیکی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC64T9A

دوربین محیط بیرونی 2 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
دام لنز ثابت
سوپر استار لایت
لنز 3.6 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: خیر
نوع دوربین: HD
بدنه : فلزی
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان

دوربین مداربسته برایتون UVC232T9AR2-MC

دوربین محیط بیرونی 2 مگاپیکسلی 4 حالته
TVI , AHD , CVI , CVBS
دام لنز ثابت
وارم لایت
لنز 2.8 میلیمتری ثابت
مادون قرمز 30 متری
ضد آب ( IP67 )
با کنترلر OSD روی کابل
نوع اتصال: باسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt: خیر
قابلیت چرخش Pan: خیر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال: خیر
دید در شب: بله
قابلیت ضبط صدا: بله
نوع دوربین: HD
کاربرد :نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی

امتیازمحصول
٠ تومان