استاندارد IK چیست ؟

1394/3/11

سازمانIEC  در سال 1906 با تلاش تعدادی از دانشمندان و متخصصان الكتروتكنيك كشورهاي مختلف تأسيس شده است، وظيفه این سازمان تدوين و انتشار استانداردهاي بين المللي IEC در حوزه گسترده برق و الكترونيك و زمينه هاي مرتبط را بر عهده دارد .

با توجه به روند جهاني ايجاد هماهنگي در استانداردهاي ملي كشورهاي مختلف و پذيرش هرچه بيشتر استانداردهاي بين المللي از جمله IEC به عنوان پايه استانداردهاي ملي و مبناي فعاليتهاي ارزيابي انطباق و گواهي محصولات برقي والكترونيكي به منظور تسهيل تجارت بين المللي، درشرايط حاضر بيشترين تلاش كشورها مصروف مشاركت فعال درمراحل تدوين استانداردهاي بين المللي مي شود . بدين لحاظ اكثر استانداردهاي ملي كشورهاي مختلف به طور فزاينده اي براساس و معادل با استانداردهاي IEC مي باشند.
سازمان IEC هم اكنون داراي 81 كميته ملي عضو  از كشورهاي مختلف مي باشد و با احتساب 81 كشور در حال توسعه اي كه هنوز به عضويت  اين سازمان در نيامده اند ولي با آن در ارتباط مي باشند، تعداد كشورهاي عضو و مرتبط آن به 162مي رسد. تعداد 174 كميته فني و فرعي جهت پيشبرد فعاليتهاي فني تدوين استانداردهاي بين المللي IEC تشكيل شده است كه تعداد مدارك استانداردي تدوين شده توسط اين كميته ها تا پايان سال 2009 در مجموع به 6146 عنوان بالغ شده است كه شامل 5520 استاندارد بين المللي و 207 مشخصات فني و 351 گزارش فني است.

یکی از این استاندارد ها استاندارد IEC 62262 است که  تنها در دوربین‌ها و لوازم الکترونیک خاص عموما در نسخه‌های مخصوص محیط بیرون یا (OutDoor) مشاهده می‌گردد.

 

این کد که در سال ۲۰۰۲ وضع شده و عبارت از گواهی نامه عددی است که میزان مقاومت لوازم الکترونیک را در برابر ضربات اجسام خارجی مشخص می‌کند.

در جدول زیر جزئیات این استاندارد بصورت ساده و مشخص قابل مشاهده است.

ik

نام نویسنده واحد R&D