جستجوی پیشرفته محصولات

برند
نوع کابل
TEST FLUKE
طول کابل
وضعیت موجودی

کابل شبکه

حالت نمایش

کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP

کابل شبکه : لگراند-UTP
CAT6
تست فلوک : دارد
متراژ : 305متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP

کابل شبکه : نگزنس-SFTP
CAT6
تست فلوک : دارد
متراژ : 500 متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل شبکه لگراند CAT6A FTP

کابل شبکه لگراند-FTP
CAT6A
تست فلوک : دارد
متراژ : 500 متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل شبکه لگراندCAT6 UTP

کابل شبکه لگراند -UTP
CAT6
تست فلوک : دارد
متراژ : 305 متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل شبکه لگراند CAT6 UTP

کابل شبکه -UTP
CAT6


کابل شبکه : لگراند-SFTP
CAT6
تست فلوک : دارد
متراژ : 305متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل شبکه لگراند CAT6 SFTP

کابل شبکه : لگراند-SFTP
CAT6
تست فلوک : دارد
متراژ : 500 متر
جنس مغزی : مس

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل CAT5 SFTP

کابل شبکه یوکی نت SFTP
CAT5E
دارای تست فلوک
ساخت : تایوان
متراژ : 305 متر

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل CAT6 SFTP

کابل شبکه یوکی نت SFTP
CAT6E
دارای تست فلوک
ساخت : تایوان
متراژ : 500 متر

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل CAT6A F-FTP

کابل شبکه یوکی نت -F-FTP
CAT6A
دارای تست فلوک
ساخت : تایوان
متراژ : 500 متر

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل CAT6 UTP

کابل شبکه یوکی نت UTP
CAT6
دارای تست فلوک
ساخت : تایوان
متراژ : 305 متر

امتیازمحصول
٠ تومان

کابل CAT5E UTP

کابل شبکه یوکی نت UTP
CAT5E
دارای تست فلوک
ساخت : تایوان
متراژ : 305 متر

امتیازمحصول
٠ تومان